Treball per projectes Els nostres alumnes aprenen a treballar cooperant els uns amb els altres

Treball per projectes

Cal canviar el paradigma del procés d'aprenentatge que es desenvolupa conèixer el perquè ni la seva necessitat en la vida, cap a un aprenentatge amb sentit, un nou paradigma que dóna el protagonisme a l'alumnat evitant el seu paper passiu del sistema de continguts i treballant des de la seva participació activa i crítica per a què aconsegueixi assolir els aspectes clau definits en el projecte. La Neuroeducació confirma aquest procés com alguna cosa fonamental per aconseguir ciutadans democràtics i amb pensament científic.

  • Treballem en grups de 4 o 5 nens
  • Utilizem rols a dins del aula.
  • personalització de l'aprenentatge
  • Aprenentaje cooperatiu.
  • Alumnes més motivats

Aprenentatge i treball cooperatiu

Cada alumne/a té un cervell únic, en ocasions millor dotat per a unes activitats que unes altres. Per sort, la plasticitat cerebral possibilita la millorança en gairebé tots els casos i àrees. Per això hem de possibilitar que cada persona busqui el seu Camí i desenvolupi les seves habilitats sense fer passar a tots pels mateixos pensaments i idees. El treball per projectes permet la personalització de l'aprenentatge donant veritable rellevància a l'atenció a la diversitat.

L'aprenentatge i treball cooperatiu és un enfocament que tracta d'organitzar les activitats dins de l'aula per convertir-les en una experiència social i acadèmica d'aprenentatge. Els estudiants treballen en grup per realitzar les tasques de manera col·lectiva.

Atenció a la diversitat

El treball per projectes és una eina que ajuda als mestres a poder adaptar els continguts en funció de les necessitats de cada alumne. Dins les aules tenim diferents ritmes d’aprenentatge.

Ajuda entre iguals

Al implementar aquesta nova metodologia i canviar la distribució dins l’aula, estem fomentant que els alumnes s’ajudin entre ells. Amb un doble objectiu: aprendre comprensivament per poder transmetre al company la pròpia reflexió amb vocabulari més pròxim i entenedor.

Avaluació per rúbriques

Són les pautes d’avaluació que descriuen les característiques específiques de cada dimensió de les diferents competències bàsiques curriculars. Serveixen per aclarir el que s’espera del treball de l’alumne, de valorar la seva execució i de facilitar la proporció de retorn de l’aprenentatge.