Noves Tecnologies Ofimàtica, robòtica, programació i molt més

Noves Tecnologies

Les noves tecnologies són una eina bàsica i quotidiana en el nostre àmbit escolar. Per aquesta raó, els nostres alumnes aprenen a classificar les eines més eficaces i com poden fer-ne ús a les seves tasques escolars.

Els nens i nenes de Primària comencen amb Scratch i a crear petits robots amb tecnologia LEGO WeDo i EV3 de manera col.laborativa. També els hi donem eines d’Ofimàtica i aprenen com funciona l’entorn Google i les seves aplicacions (docs, classroom, presentacions en power point, etc.).

Aposta'n sempre per la ciència

Els alumnes d’ESO continuen programant i construint robots de més complexitat, treballen i creen noves aplicacions per a dispositius mòbils. A l’àrea de ciències treballem el mètode SCIENCE BITS en el qual l’ordinador és l’eina bàsica. Aquesta metodologia és un recurs metodològic excel.lent ja que incentiva la interacció entre alumnes i alumnes-professor gràcies a la extensiva quantitat de recursos multimèdia: il.lustracions, models 3D, vídeos, àudios, animacions, experiments i simuladors.

Robòtica educativa

Apostem per aquest aprenentatge ja que desenvolupa, en el nostres alumnes qualitats com aprendre dels errors, el treball en equip, l'emprenedoria i el lideratge.

Google Apps for education

És la solució de Google pel treball col·laboratiu als centres educatius, ofereix recursos específics com un processador de text, una eina de fulls de càlcul o presentacions.

Science Bits

Proporciona unitats didàctiques que promouen l’aprenentatge comprensivament. Les activitats estan dissenyades cuidadosament sobre la base dels últims descobriments científics sobre com aprenen les persones.

PDI i ordinadors portàtils

Tenim totes aules equipades amb pissarres digital interactives i ordinadors portàtils, d’aquesta manera tan el professorat com els alumnes sempre les tenen a la seva disposició.