Educació en valors No només eduquem acadèmicament, sinó que també eduquem en valors

Educació en valors

La nostra línia pedagògica es vertebra en un treball dels valors des dels primers cursos de Primària. Pertanyem al PLA D’ESCOLES ASSOCIADES DE LA UNESCO per tal d’aprofundir en la transmissió i acció d’aquests valors, mitjançant diferents tipus d’activitats desenvolupades per tota la comunitat educativa: professorat, alumnes i pares i mares. Tots ells hi participen activament de manera col.laborativa.

Potenciem el treball humà

Entre aquests valors hi podem destacar la concienciació social participant en el projecte Escoles + Sostenibles, Banc d’aliments i reciclatge de roba i taps per una causa benèfica.

També treballem aspectes de caràcter més humà com a Escola UNESCO perquè, en definitiva, creiem en una educació 360 graus, és a dir, una educació no únicament centrada en uns coneixements sinó també en el creixement personal i emocional dels nostres alumnes, per a preparar-los per el seu futur vital i professional.

Som Escola UNESCO

Treballem de manera transversal amb els nostres alumnes aspectes com la difusió i el respecte drets humans, l’anàlisi dels problemes medi-ambientals, els problemes mundials i el paper de les organitzacions i l’educació per a la cooperació

Escoles + Sostenibles.

Es un programa pensat perquè els alumnes siguin capaços de d'imaginar i construir un món millor i més sostenible. Actualment estem reciclant tot el paper de l’escola i tenim un hort urbà.

Banc d’aliments.

Des de fa molts anys els nostres alumnes participen en el recapte d’aliments per aquest institució. Creiem que és una manera de fomentar la solidaritat i la concenciació social.

Fundació Glorr

Aquest també es un projecte de molts anys, on demane la col.laboración de les famílies de l’escola per que portin roba per a gent més necessitada. Es una latre manera de fomentar la solidaritat amb els altres.