Anglès Tractat com a llengua vehicular i transversal

Anglès

Som una escola trilingüe, aplicant la metodologia AICLE a Educació Infantil, Primària i Secundària. Considerem que l’anglès ha de ser après com una llengua vehicular i transversal, de la mateixa manera que el català i el castellà. Els nostres alumnes adquireixen unes destreses comunicatives en anglès des de diferents contexts ja que, a més de les hores específiques de llengua anglesa, impartim diferents assignatures en anglès com Arts, Arts&Crafts, Computers i Projects.

Anglès

D’una banda els nostres alumnes de 6è de Primària estan capacitats per afrontar l’Examen Oficial de Cambridge que correspon al nivell A2, i els alumnes de 4t d’ESO el que correspon al nivell B2. I per altra banda, organitzem estades a Anglaterra per Primària i Secundària, alhora que participem en projectes ERASMUS

Assignatures en anglès

Perquè a què alumnes adquireixin un absolut domini de l'anglès, impartim diverses matèries i activitats en anglès, com la sciences, arts&crafts i computers.

Examens oficials

Tots els nostres alumnes, al llarg de la seva etapa educativa realitzem diversos exàmens oficials, per acreditar el nivell d'engonals que van adquirint. Els exàmens que realitzem són KET (A2) i First certificate (B2).També som centre examinador oficial Cambridge.

Estades a l’Anglaterra

Els estudiants viatgen durant una setmana a una ciutat anglesa, on assisteixen a classes i tallers, fan excursions, i sobretot conviuen amb una família anglesa.

Auxiliars de conversa en anglès

L’objectiu és incrementar l’exposició de l’alumnat a la llengua anglesa a través d’una persona nativa.

Projectes Erasmus+

Aquest projecte es realitza amb els alumnes d’ESO per potenciar l’ús de la llengua anglesa així com conèixer altres cultures mitjançant intercanvis entre els nostres alumnes i alumnes d’altres països.