Com Treballem La millor educació per a una etapa de creixement integral

L’Educació Primària és una etapa educativa de sis cursos

En aquesta etapa continua el procés educatiu iniciat a l’Educació Infantil (E.I. Magnòlia) envers l’interès i gust per aprendre, adquirint autonomia, responsabilitat i respecte. És una educació centrada en l’individu que forma els coneixements, habilitats i valors, en una etapa de creixement integral. Per la qual cosa, ens basem en:

 • L’aprenentatge de continguts
 • L’adquisició d’habilitats i tècniques d’estudi
 • La formació personal en valors, responsabilitat i autonomia
 • Anglès

  Els nostres alumnes fan més de 9 hores lectives a la setmana en anglès. Assoleixen un nivell de A2 en finalizar la primària.

 • Entusiamat

  És un programa basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.

 • Educació en Valors

  Educar en valors plantejant metes relacionades amb l'àmbit moral i el civisme, amb l’objectiu final de formar ciutadans responsables.

 • Treball per projectes

  Els professors i els alumnes realitzen una tasca en grup sobre temes de l’àrea de medi natural i social.

 • Educació emocional

  És un procés educatiu que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals en els nostres alumnes, per fomentar un desenvolupament integral de la persona.

 • Piscina

  Tots els nostres alumnes a primària fan una hora a la setmana de piscina al Club Natació Sant Andreu.

Com treballem a primària

L’alumne està recolzat pel seu tutor que vigila molt de prop el seu creixement i desenvolupament en l’adquisició d’hàbits de conducta i coneixements oferint el suport i l’ajuda necessaris.

El Col·legi Camí considera imprescindible l’adquisició de les tres llengües: català, castellà i anglès. El català és la llengua vehicular però es treballa al mateix nivell que el castellà i l’anglès, per tal que els nostres alumnes siguin trilingües. Pel que fa a la llengua anglesa es treballa com a llengua d’aprenentatge en les àrees de Ciències Naturals, Educació Plàstica i Informàtica.

Centres Associats