Proyecto Educativo Formación humana y intelectual adaptada a la actualidad

Vuestro proyecto educativo

La nostra acció educativa ofereix un tipus d’escola fonamentada en un projecte trilingüe facilitant a l’alumnat una atenció personalitzada i una formació humana i intel·lectual. Així com l’apropem d’una manera més efectiva al món en què viuen mitjançant l’aprenentatge amb l’ús de recursos TIC i multimèdia.

La Planificació Curricular està orientada, no únicament per a aconseguir que els nostres alumnes tinguin un nivell acadèmic elevat, sinó que també proposem una educació integral tant en l’àmbit humà, com cultural, artístic i esportiu. Per aquest motiu, les activitats que proposem es treballen competencialment i, en alguns casos, de manera transversal.

  • Aprendre diferents llengües estrangeres.
  • Noves tecnologies.
  • Fomentar el treball per projectes i l’aprenentatge cooperatiu.
  • Formar l’alumnat tant en l'àmbit personal com social.

Què oferim?

Oferim un Projecte Educatiu coherent i global en el qual fem un seguiment personal de l’alumne i, alhora, fomentem el treball en equip. Per aquesta raó, la convivència i les activitats que proposa l’escola són essencials pel desenvolupament integral de la personalitat dels nostres alumnes.

Projecte Educatiu trilingüe

A l’escola formem els alumnes en català, castellà i anglès de forma equitativa.

Xinès com a segona llengua estrangera

Incoporem el xinès com a segona llengua estrangera des de primer de Primària a quart d’ESO.

Treballs interdisciplinaris

Integren diferents camps d’aprenentatge, com és potenciar l’ús de les TIC i dels recursos multimèdia com a eina ordinària d’aprenentatge, afavorir la motivació pel procés d’aprenentatge

Treball per projectes

Integrem diferents camps d’aprenentatge com és potenciar l’ús de les TIC i dels recursos multimèdia com a eina ordinària d’aprenentatge, afavorir la motivació pel procés d’aprenentatge.

Noves tecnologies

Les noves tecnologies són una eina bàsica i quotidiana en el nostre àmbit escolar.Els nostres alumnes aprenen a utilitzar diferents eines como robòtica, google apps for education, ofimàtica, blogs, etc.