centres associats Formació que acompanya l'alumne per al desenvolupament total de les seves capacitats

Pertanyem a un grup d’escoles on els nostres equips educatius, formats per professionals humans totalment dedicats, són la millor garantia de treball en equip.

Una formació integral als nostres alumnes que desenvolupen totes les seves capacitats i aptituds.

La relació dinàmica entre educadors, pares i alumnes permet donar continuïtat a la funció educativa dels nostres centres.

Una línia educativa dels 0 als 18 anys.

 • Llars d’infants (0 a 3 anys)
 • Infantil (3 a 6 anys)
 • Primària i Secundària (6 a 16 anys)
 • Batxillerat (16 a 18 anys)
 • Cicles formatius (16 a 18 anys)
 • Formació no reglada (18 a 26 anys)
 • Excel·lència educativa

  Al coneixement i les habilitats acadèmiques que els estudiants necessiten per aconseguir el seu màxim potencial.

 • Aprenentatge individualitzat

  Sistemes de suport adaptats a les necessitats específiques dels estudiants.

 • Idiomes

  Els plans d'estudis garanteixen que els alumnes dominin l'anglès i altres idiomes com el xinès.

 • Professorat

  Un dels pilars més importants pels seus coneixements, la seva experiència, exigència i dedicació.