Com Treballem We offer personal, academic and human training

Secondary Education 

The secondary stage of education is between 12 and 16. During this stage students have consolidated some basic skills, a working methodology and intellectual capacities that allow adequate access to the higher education option they choose. We pay special attention to the difficulties of adolescence while developing:

 • Un esperit crític A critical spirit.
 • Human and academic training
 • Respect for themselves and for others.
 • Anglès

  Els nostres alumnes fan més de 6 hores lectives a la setmana en anglès. Assoleixen un nivell de B2 en finalitzar la secundària.

 • Science Bits

  És un repositori multimèdia de lliçons de ciències, basat en la indagació, el descobriment, la reflexió i el raonament crític.

 • Educació en Valors

  Educar en valors plantejant metes relacionades amb l'àmbit moral i el civisme, amb l’objectiu final de formar ciutadans responsables.

 • Treball per projectes

  Els professors i els alumnes realitzen una tasca en grup sobre temes de l’assignatura geografia i història.

 • Educació emocional

  És un procés educatiu que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals en els nostres alumnes, per aconseguir un desenvolupament integral de la persona.

 • Programació i robòtica

  Es plantegen activitats que els alumnes han de resoldre com a reptes, en grup, aportant solucions elaborades entre tots els membres.

How we work at Secondary

Prioritzar un bon aprenentatge de les llengües i les matemàtiques és essencial durant tota aquesta etapa. Pel que fa a la llengua anglesa, l’escola és conscient de la importància de la seva funció instrumental, raó per la qual l’anglès és la llengua d’aprenentatge de les Ciències Socials. En segon lloc, es marca com a objectiu terminal d’aquesta etapa la preparació a la prova del Cambridge First Certificate in English.

El Col·legi Camí considera imprescindible l’adquisició de les tres llengües: català, castellà i anglès. El català és la llengua vehicular però es treballa al mateix nivell que el castellà i l’anglès, per tal que els nostres alumnes siguin trilingües. Pel que fa a la llengua anglesa es treballa com a llengua d’aprenentatge en les àrees de Ciències Naturals, Educació Plàstica i Informàtica.

Centres Associats