Com Treballem The best education for a period of overall growth

Primary Education is a period of six years

At this stage the educational process begun in Early Childhood Education (E.I. Magnolia) continues towards the interest and like for learning, acquiring autonomy, responsibility and respect. It is an education centered on the individual shaping knowledge, skills and values in a period of overall growth. Therefore, we rely on:

 • Content learning
 •  Adcquiring skills and techniques
 •  Personal training in values, responsibility and autonomy
 • Anglès

  Els nostres alumnes fan més de 9 hores lectives a la setmana en anglès. Assoleixen un nivell de A2 en finalizar la primària.

 • Entusiamat

  És un programa basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.

 • Educació en Valors

  Educar en valors plantejant metes relacionades amb l'àmbit moral i el civisme, amb l’objectiu final de formar ciutadans responsables.

 • Treball per projectes

  Els professors i els alumnes realitzen una tasca en grup sobre temes de l’àrea de medi natural i social.

 • Educació emocional

  És un procés educatiu que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals en els nostres alumnes, per fomentar un desenvolupament integral de la persona.

 • Piscina

  Tots els nostres alumnes a primària fan una hora a la setmana de piscina al Club Natació Sant Andreu.

How we work at primary

The student is supported by their tutor who monitors closely their growth and development in the acquisition of knowledge and habits of behaviour, providing support and assistance needed.

Col.legi Camí considers essential the acquisition of three languages: Catalan, Spanish and English. Catalan is the main language but at the same level as Spanish and English, so that our students are trilingual. As for English is used as a working language lin the areas of Natural Sciences, Arts and Computer Education.

Centres Associats